“Në tregjet e reja dhe konkurues-dija dhe integriteti-ju sigurojnë suksesë”

Prof. Dr. Arben Malaj

Kush Jemi Ne?

ITworks është një qëndër për trajnime profesionale e themeluar në janar 2018 e cila synon të kthehet në një promotor të zhvillimit të aftësive profesionale në Shqipëri dhe rajon mbështetur mbi metodat më të fundit të transferimit të dijeve.

Ajo që ju ofrojmë janë zgjidhje konkrete edhe afatshkurtra të asaj çfarë  ju mungon për të qenë profesionist të vërtetë dhe të suksesshëm në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar. Stafi ynë me eksperiencë në sektorët real dhe mënyra interaktive me pjesëmarrësit garanton një sukses të sigurt për të gjtihë ata që synojnë arritje konkrete në jetë.

Misioni:

ITworks kërkon që të jetë një kontribues konkret në rritjen e njohurive dhe aftësive profesionale për të qënë sa më të suksesshëm në të gjitha hallkat e edukimit si dhe të aftë që të përmbushni sa më mirë detyrat, përgjegjësitë dhe qëllimet në sektorin ku punoni. Mbi të gjitha ajo çfarë ne duam  është që të jemi kolegët tuaj të së ardhmes

Njihuni me stafin tonë